Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă(PAED) al municipiului Sebeș

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă(PAED) al municipiului Sebeș

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă(PAED) al municipiului Sebeș
mai 31
13:03 2017

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) reprezintă documentul de angajament al administrației publice locale Sebeș pentru următorii 4 ani, cu scopul reducerii emisiilor de CO2 pe întreg teritoriul municipiului, conform țintelor voluntar asumate.

Municipalitatea a decis în anul 2016 să adere la Inițiativa “Convenția Primarilor” promovată de Comisia Europeană, luându-și un angajament unilateral de reducere a emisiilor de CO2 pe teritoriul său cu 24% până în anul 2020 respectiv cu 40% până în 2030.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă (PAED) a fost realizat de Primăria Municipiului Sebeș împreună cu Agenția Locală a Energiei Alba – ALEA, ca document cheie definind politicile energetice ale administrației publice locale pentru următorii 10 ani cu scopul reducerii emisiilor de CO2 pe întreg teritoriul municipiului. Actualizarea PAED-ului, inclusiv producerea rapoartelor de monitorizare aferente, va fi realizată cu sprijinul Agenției Locale a Energiei Alba.

Anul de referință al inventarului emisiilor (GES) este anul 2008. Acesta conține inventarul consumurilor energetice în domeniile prioritare: clădiri și echipamente conexe (municipale, terțiare, locuințe), utilități publice (iluminat public, gestiune deșeuri, apa-canal) și în transport (municipal, public, privat).

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă este integrat în perspectivele strategice stabilite în principal prin “Strategia de Dezvoltare locală Durabilă a Municipiului Sebeș”, “Strategia de Dezvoltare a Județului Alba, pe perioada 2014-2020” și “Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 – 2020”.

În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, sunt finanţate activităţi privind eficiența energetică a clădirilor publice, eficiența energetică a clădirilor rezidențiale, investiții în iluminatul public, măsuri pentru transport urban (căi de rulare/ piste de bicicliști/ achiziție mijloace de transport ecologice/ electrice, etc.), autorităţile publice locale fiind beneficiari eligibili.

Conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Specifice pentru Prioritatea de investiții 3.1. Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale, unul dintre criteriile de eligibilitate ale unui proiect este încadrarea în cel puţin un document strategic relevant, şi anume: Plan de acțiune privind energia durabilă, Strategie de reducere a emisiilor de CO2, Strategie locală în domeniul energiei, alte documente strategice care prevăd măsuri în domeniul eficienţei energetice, conform legislației în vigoare.

O cerere de finanțare este eligibilă din acest punct de vedere dacă documentele strategice se adresează domeniului reducerii emisiilor de CO2/eficienţei energetice şi includ măsuri de creştere a eficienţei energetice pentru clădiri.

Mai mult decât atât, conform Legii 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, art. 9, alin. (21) Autorităţile administraţiei publice locale din localităţile cu o populaţie mai mare de 20.000 de locuitori au obligaţia să întocmească programe de îmbunătăţire a eficienţei energetice în care includ măsuri pe termen scurt şi măsuri pe termen de 3 – 6 ani, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (14) lit. a) şi b).

Prin participarea la Convenţia Primarilor autorităţile locale sunt sprijinite în demersul de atenuare a schimbărilor climatice şi de reducere a poluării. Oraşele semnatare ale convenţiei s-au angajat să sprijine atingerea obiectivului UE de reducere a gazelor cu efect de seră cu 40 % până în 2030 şi adoptarea unui demers comun în vederea integrării strategiilor de atenuare a efectelor schimbărilor climatice şi de adaptare la acestea. Semnatarii Convenţiei Primarilor beneficiază de o recunoaștere și o vizibilitate ridicată la nivel internațional pentru acțiunile autorității locale privind clima și energia şi de oportunități financiare mai bune pentru proiectele locale privind clima și energia.

Citește aici intergral Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă · PAED · al municipiului Sebeș

Conform “Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Municipiului Sebes”, viziunea Municipiului Sebeș pentru orizontul de timp 2024 este dezvoltarea durabilă a municipiului Sebeş prin utilizarea raţională și eficientă a resurselor naturale şi umane, corelată cu o amenajare a teritoriului echilibrată şi prin asigurarea de servicii în concordanţă cu nevoile existente, care să permită dezvoltarea economică în scopul creşterii calităţii vieţii cetăţenilor.

Obiectivele generale ale Strategiei de Dezvoltare Locală Durabilă a Municipiului Sebes sunt:

 1. Creşterea calităţii vieţii prin îmbunătăţirea mediului social, a activităţii culturale şi a educaţiei;
 2. Amenajarea teritoriului şi dezvoltarea urbană echilibrată, maximizarea eficienţei în realizarea infrastructurii urbane;
 3. Extinderea și modernizarea infrastructurii de protecţie a mediului;
 4. Sprijinirea afacerilor pentru un mediu economic stabil, cu ritm de creştere susţinut –

  economie pentru bunăstare.

Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă al Municipiului Sebeș se integrează în strategia energetică a județului concretizată în Masterplanul Energetic al județului Alba, realizat în 2011, care are ca domenii strategice de acțiune:

 • Instituirea unui management energetic efectiv la nivelul autorităților publice și a firmelor private;
 • Creșterea eficientei energetice în toate domeniile de activitate;
 • Utilizarea pe scară largă a energiei din surse regenerabile acolo unde este

  identificat un potențial exploatabil în termeni economici;

 • Creșterea siguranței în alimentare cu energie.

  După adoptarea, în anul 2008, a pachetului legislativ al Uniunii Europene privind clima și energia, Comisia Europeană a lansat Convenția Primarilor pentru a susține și sprijini eforturile depuse de autoritățile locale în punerea în aplicare a politicilor privind energia durabilă.

Noile obiective ale Convenției Primarilor pentru Energie și Climă prevăd o reducere de 40% a emisiilor de CO2 până în anul 2030 realizată de către autoritățile locale semnatare. De asemenea, Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă va cuprinde o analiză de risc climatic împreună cu un set de măsuri propuse pentru a atenua efectele produse de schimbările climatice asupra teritoriului pe care se află municipiul Sebeș.

Citește aici intergral Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă · PAED · al municipiului Sebeș

Share

About Author

Tudor Muresan

Tudor Muresan

Related Articles

0 Comentarii

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

Your email address will not be published.
Required fields are marked *